Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
§ 1 Algemeen
§ 2 contractsluiting
§ 3 Annuleringsbeleid
§ 4 levering
§ 5 Betalingsvoorwaarden
§ 6 Eigendomsvoorbehoud
§ 7 compensatie
§ 8 Garantie, aansprakelijkheid, disclaimer
a. garantie
b. aansprakelijkheid
c. ontkenning
§ 9 Privacy
§ 10 Kostenovereenkomst
§ 11 Jurisdictie
§ 12 Scheidbaarheidsclausule
§ 1 Algemeen
Voor alle zakelijke transacties met de Xadora Cosmetics GmbH uitsluitend aan de volgende "Voorwaarden" worden als leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht zijn op het moment van de bestelling beschouwd, van toepassing zijn; mondelinge collaterale overeenkomsten bestaan ​​niet. Verschillende inkoopvoorwaarden van de koper en / of mogelijke mondelinge afspraken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Xadora Cosmetics GmbH zijn bevestigd. De zakelijke relatie is uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht.
§ 2 contractsluiting
De presentatie van producten in onze online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-catalogus. "Aansprakelijk voor de betalingsopdracht" Door te klikken op de knop die u een bindende bestelling voor de items in de winkelwagen te plaatsen. De bevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na het versturen van de bestelling en heeft de aanvaarding van het contract vormen. Wij kunnen uw bestelling te accepteren door het sturen van een orderbevestiging via e-mail of door het leveren van de goederen binnen twee dagen.
§ 3 Annuleringsbeleid
het terugtrekken

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen na de dag zijn in het bezit zijn voor u, of een vertegenwoordiger van uw derde partij, die niet de vervoerder en de goederen genomen of heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je, info@xadora-cosmetics.de (Xadora Cosmetics GmbH, Kaiserstr 63-65, 44135 Dortmund, Telefoon :. + 49-231-223911-00, Fax: + 49-231-223911- 40 of Xadora Cosmetics GmbH, Hanebrink 1, 33397 Rietberg) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. B., informeren één van per post, fax of e-mail) verzonden over uw besluit terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

het gemaakt om bescherming van de wachttijd is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor de deadline terugtrekking.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen moeten onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

Je hebt de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen later dan de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract, naar Xadora Cosmetics GmbH Hanebrink 1 33397 Rietberg of Xadora Cosmetics GmbH Kaiserstr. 63-65 44135 Dortmund wordt teruggestuurd of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen te maken met u vast te stellen.

Model herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

- To Xadora Cosmetics GmbH, Kaiserstr. 63-65, 44135 Dortmund, info@xadora-cosmetics.de, Tel: + 49-231-223911-00, Fax: + 49-231-223911-40

Of Xadora Cosmetics GmbH, Hanebrink 1, 33397 Rietberg

- u hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) aangegaan / levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- naam van de consument (en)

- adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 4 levering

Levering is volgens de wensen van de klant uit het magazijn naar / verzendadres van de klant klant en, bij de klant / opdrachtgever bezorger (met de naam natuurlijke persoon of aangewezen personen = bepaling geadresseerde) via een derde van Xadora Cosmetics GmbH logistieke dienstverleners. Xadora Cosmetics GmbH heeft recht op gedeeltelijke leveringen. Dit resulteert niet in extra kosten voor de klant / klant. Hetzelfde geldt voor eventuele tweede aanbieding, die vrij voor de klant / klant ook. De Xadora Cosmetics GmbH behoudt zich het recht om anders te leveren van de bestelling alleen normale huishoudelijke hoeveelheden. Een levering of verzending van de bestelde goederen binnen Duitsland is gratis verzending met een minimale orderwaarde van 30, - Euro. De koper / opdrachtgever wordt gevraagd om de kosten van een zending / levering buiten Duitsland te controleren bij het bestellen. Verzending vindt plaats binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling. Deze termijn kan niet worden voldaan als gevolg van leveringsproblemen, de koper / opdrachtgever wordt geïnformeerd. Daden van geweld, maatregelen in verband met arbeidsconflicten en andere onvoorziene omstandigheden, met inbegrip van de niet-levering door de leveranciers, die wij niet verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht om de duur van de belemmering te levertijden dienovereenkomstig uit te breiden, maar voor een periode van maximaal twee weken van bestelling , Standaard treedt alleen op na het instellen van een redelijke aflossingsvrije periode. Indien de vertraging langer duurt, kan de koper / opdrachtgever een redelijke termijn voor de prestaties vast te stellen en in te trekken na hun mislukte verstrijken van het contract. Na zes weken van de bestelling, zijn we ook het recht zich terug te trekken uit het contract. De vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de vertraging wordt veroorzaakt door ons. In onduidelijke orders of verbonden met de orde adviserende behoeften van de koper / opdrachtgever in contact wordt gebracht. Het is een kwaliteit te houden scheepvaart (met inachtneming van een geschikte pack), die een systeem van tracking en een overeenkomstige transportverzekering.
§ 5 Betalingsvoorwaarden
De koopprijs is verschuldigd bij de ondertekening van het contract en betalen binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen. Alle prijzen zijn exclusief eventuele zijn eindprijzen in Euro inclusief onderworpen aan de btw toepasselijke verzendkosten (zie. § 4). Alle betalingen worden gedaan via Amazon Payments, PayPal, Vorrauskasse MouseTapes of door ELV (na de eerste bestelling via een andere betaling mogelijk).
De belasting op uw credit card rekening zal na voltooiing van de bestelling. Bij betaling via automatische incasso, de belasting van uw account vindt plaats wanneer de goederen ons magazijn verlaten.
Als we van te voren invoeren, z. Net als in een aankoop door ELV (elektronische automatische incasso), krijgen we om onze legitieme belangen te beschermen indien nodig credit informatie op basis van wiskundige en statistische methoden in de Paymill GmbH (St.-Cajetan-Strasse 43, 81669 München). Hiervoor bieden we de behoefte aan een credit check persoonsgegevens aan de Paymill GmbH (St.-Cajetan-Strasse 43, 81669 München) en de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige besluit over de oprichting, de uitvoering of beëindiging van het contract te gebruiken ,
De kredietinformatie kunnen waarschijnlijkheidswaarden (score waarden) die zijn berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden en opgenomen in de berekening waarvan onder andere adresinformatie. Uw zorgen rekening wordt gehouden, zoals vereist door de wet.
De als gevolg van terugvorderingen Chargeback kosten van kredietinstellingen die niet te wijten zijn aan de schuld van de Xadora Cosmetics GmbH zijn voor rekening van de koper / opdrachtgever. Afhankelijk van de credit check (zie. § 9) het Xadora Cosmetics GmbH kan betaling door de klant voor de levering te eisen. Indien de koper / opdrachtgever in gebreke, de Xadora Cosmetics GmbH zijn beschikbaar vanaf het moment van vertraging een rente van acht V. H. (8,00%) naar de basisrente van de Europese Centrale Bank.
§ 6 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs van het onroerend goed Xadora Cosmetics GmbH.
§ 7 compensatie
De klant / opdrachtgever heeft alleen het recht van verrekening, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of expliciet erkend door de Xadora Cosmetics GmbH schriftelijk.

§ 8 Garantie, aansprakelijkheid, disclaimer
Garantie De garantie is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid Xadora Cosmetics GmbH is aansprakelijk voor schade waarvoor het verantwoordelijk is voor letsel aan het leven, lichaam of gezondheid, alsmede voor opzet, grove nalatigheid en boosaardigheid. Aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid of de garantie blijft onverminderd van kracht. In geval van licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid van Xadora Cosmetics GmbH beperkt tot de contractueel typische, te voorziene schade. Alle verdere claims dan die van de klant / klant - om welke juridische reden dan ook - zijn uitgesloten. Disclaimer De Xadora Cosmetics GmbH verwijst naar haar internetpagina's met links naar andere sites op internet. Xadora Cosmetics GmbH heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van deze gelinkte sites. Xadora Cosmetics GmbH kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid en kwaliteit van de informatie die daar wordt verstrekt. De Xadora Cosmetics GmbH distantieert zich aldus uitdrukkelijk van alle inhoud op gekoppelde zijden van derden.
§ 9 Privacy
Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
Bij het gebruik van de Xadora-website en de Xadora-internetwinkel verzamelen we bepaalde - waaronder persoonlijke - gegevens.
Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.
§ 10 Kostenovereenkomst
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet u de normale kosten van de retourzending dragen, als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde artikelen en als de prijs van het te retourneren artikel niet hoger is dan 40 euro of als u een hogere prijs voor het artikel bestelt Datum van opname heeft nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen termijn afgeleverd. Anders is de terugkeer gratis voor u.
§ 11 Jurisdictie
De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie is voor geregistreerde handelaren en voor personen die geen algemene bevoegde rechtbank hebben op het gebied van de Duitse basiswet, Dortmund.
§ 12 Scheidbaarheidsclausule
De ongeldigheid van een of meer bepalingen in deze "Algemene voorwaarden" heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. In het bijzonder wordt de doeltreffendheid van het contract niet beïnvloed door de ondoeltreffendheid van een of meer bepalingen.

Wij informeren u uitsluitend van tevoren over promoties en nieuwe producten.

Das Abo kann jederzeit durch Austragen der E-Mail-Adresse beendet werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte lehnen wir ab.